Regulamin portalu

1. Zgłoszenie witryny do portalu to jednocześnie akceptacja regulaminu portalu.

2. Zgłoszenie powinno być zgodne z polskim prawem i z regulaminem portalu.

3. Zgłoszenia dokonuje właściciel zgłaszanej witryny lub osoba przez niego upoważniona do tej czynności.

4. Zgłoszenie powinno zawierać unikalny i poprawny językowo opis działalności zgłaszanej witryny.

5. Za treść zgłoszenia i zawartość zgłaszanej strony odpowiada osoba dokonująca zgłoszenia.

6. Zgłoszenie będzie sprawdzane przez administrację i w razie wykrycia nieprawidłowości, będą one usuwane.

7. Wszystkich użytkowników portalu obowiązuje regulamin w treści aktualnie opublikowanej na łamach portalu.